Nowa organizacja wejść na sztuczne boisko Orła Myślenice

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Sportu oraz Ministerstwo Zdrowia dotyczącymi korzystania z ogólnodostępnych obiektów informujemy, iż możliwość wejścia na sztuczne boisko Orła Myślenice jest dostępna tylko i wyłączenie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym i uzyskaniu zgody. W treści maila należy podać datę i godzinę oraz imiona i nazwiska wszystkich osób korzystających w danej chwili z boiska.

Zgłoszenie osób korzystających należy przesłać na adres: lksorzel@gmail.com

Brak zgłoszenia wiąże się z odmówieniem możliwości wejścia na boisko. Prowadzona ewidencja jest wymogiem rządowym, dlatego prosimy o dostosowanie się i odpowiedzialne podejście w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Niniejsze zgłoszenia są konieczne dla wszystkich osób, a także stosowanie się do regulaminu umieszczonego na obiekcie. Brak prowadzenia ewidencji może wiązać się z karami finansowymi stacji sanepidu lub innych służb!

Konieczności dodatkowego zgłoszenia nie wymagają zajęcia prowadzone przez trenerów klubu Orzeł Myślenice oraz szkółki piłkarskiej Orliki Myślenice, którzy mają obowiązek prowadzenia własnej ewidencji osób korzystających z obiektu.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi jednocześnie na boisku może przebywać tylko 14 osób oraz opiekun lub trener.