Nagroda burmistrza dla klubu sportowego Orzeł Myślenice - dziękujemy!

Podczas ubiegłotygodniowej gali burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski wręczał nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zasłużonym dla rodzimej miejscowości sportowcom, osobom krzewiącym kulturę, ale także samorządowym jednostkom i klubom sportowym.

Wśród wielu klubów i wyróżnionych osób znalazło się miejsce dla klubu sportowego Orzeł Myślenice. To nagroda za działalność i ciągły rozwój naszego klubu, a finansowa nagroda pozwoli na kolejny krok w przód. Wyróżnienie za całokształt swojej społecznej pracy otrzymał także prezes Edward Łapa. Serdecznie dziękujemy burmistrzowi oraz komisji przyznającej nagrody za docenienie naszej działalności.

fot. Kacper Jaśkowiec