Miasto i Gmina Myślenice wspiera rozwój Orła Myślenice!

Jednym z głównych sponsorów naszego klubu rok rocznie jest Miasto i Gmina Myślenice. W imieniu społeczności Orła Myślenice dziękujemy za dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice.

Orzeł Myślenice złożył już wniosek w otwartym konkursie na wsparcie w roku 2021. W bieżącym roku okazane wsparcie pozwoliło na regularne szkolenie młodzieży w naszym klubie. Co ważne nasz klub jest jedynym w Gminie Myślenice, który powadzi szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych, a o sile pierwszego zespołu stanowią głównie wychowankowie naszego klubu.

Ważnym przedsięwzięciem w 2021 roku będzie dokończenie budowy boiska treningu ze sztuczną nawierzchnią w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał już umowę z wykonawcą - firmą GRUMIX, która na wykonanie inwestycji ma czas do końca maja 2021 roku.