Podziękowania dla sponsorów

Orzeł Myślenice w imieniu zarządu i zawodników dziękuje wszystkim sponsorom, darczyńcom i sympatykom za nieocenione wsparcie dla spełnienia potrzeb funkcjonowania naszego klubu. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsora generalnego - Miasta i Gminy Myślenice oraz sponsora strategicznego firmy Cooper Standard Automotive za okazane wsparcie finansowe w ramach umowy sponsorskiej.

             

Funkcjonowanie klubu na wysokim poziomie i zapewnienie jak najlepszej warunków dla naszej uzdolnionej młodzieży byłoby niemożliwe bez wsparcia pozostałych sponsorów:

- OSP Myślenice - Dolne Przedmieście
- Gubad
- Familia
- Mattes-Polska Sp. z o.o.​
- Jutax
- Unitex
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach
- PSB Mrówka Myślenice

Osoby prywatne:
- Jacek Leśniak
- Tadeusz Szydlak
- Andrzej Sośnicki
- Jacek Żak
- Stanisław Bisztyga
- Tadeusz Górka
- Marian Nalepa
- Mateusz Hajdas
- Stanisław Serafin

Dziękujemy także rodzicom grup młodzieżowych za każde okazane wsparcie dla naszego klubu.

Za wykonane prace interwencyjne oraz remontowe składamy serdeczne podziękowanie dla:
- Jerzy Mróz
- Tomasz Osiński - firma Granit
- Krzysztof Jędrzejowski
- Rafał Bonior
- Andrzej Obłaza
- Stanisław Kawa - firma Andrex