Orzeł Myślenice ze zgodą na treningi w czasie kwarantanny narodowej

Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła 28 grudnia Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN, dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Takie zaświadczenie umożliwia organizację treningów, meczów, czy turniejów z udziałem naszych zawodników.

Niebawem poinformujemy o sarcie przygotowań drużyny seniorskiej, a także zespołów juniorskich i trampkarzy. Trenować będą także pozostałe drużyny dziecięce. Orzeł Myślenice na mocy zaświadczenia z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej może również zorganizować w czasie ferii turnieje PESMENPOL ORZEŁ CUP zaplanowane na 10 oraz 17 stycznia w kategorii juniorów młodszych oraz juniorów starszych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów oraz wytycznymi Ministerstwa Sportu klub przynależący do Polskich Związków Sportowych może organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży - w tym zgrupowania, treningi, mecze lub półkolonie jeśli otrzyma zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Sportowego. Nasz klub wystąpił o przedmiotowe zaświadczenie i otrzymał odpowiedź w dniu 30 grudnia 2020.

Zgodnie z podjętą Uchwałą, Polski Związek Piłki Nożnej upoważnia kluby, które otrzymają zgodę Wojewódzkiego Związku Piłko Nożnej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. II.